Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2012 poz. 6784

Uchwała nr XVI/93/12 Rady Gminy Nur

z dnia 22 sierpnia 2012r.

w sprawie podziału Gminy Nur na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 13 ust. l i   art. 16 ust. 3   ustawy z   dnia 5   stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks wyborczy (Dz.U. Nr 21, poz. 113, z   późn. zm.) oraz art. 418 § l, art. 419 § 2   i 4   i art. 420 § l ustawy z   dnia 5   stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz.U. Nr 21, poz. 112, z   późn. zm. ) oraz art. 17 pkt l ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z   późn.z m.) na wniosek Wójta Gminy Nur uchwala się, co następuje:  

§   1.   Dla wyboru Rady Gminy Nur dokonuje się podziału Gminy Nur na okręgi wyborcze, ustala ich granice i   numery oraz liczbę radnych wybieranych w   każdym okręgu wyborczym w   sposób określony w   załączniku do mniejszej uchwały.  

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nur.  

§   3.   Na ustalenia rady gminy w   sprawach okręgów wyborczych wyborcom, w   liczbie co najmniej 15, przysługuje prawo wniesienia skargi do Komisarza Wyborczego w   Ostrołęce w   terminie 5   dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszej uchwały.  

§   4.   Po jednym egzemplarzu uchwały przekazuje się niezwłocznie Wojewodzie Mazowieckiemu  
i Komisarzowi Wyborczemu w   Ostrołęce.  

§   5.   Do nowych, przedterminowych i   uzupełniających wyborów do Rady Gminy Nur przeprowadzonych w   trakcie kadencji, w   czasie której uchwała weszła w   życie, stosuje się dotychczasowy podział gminy na okręgi wyborcze.  

§   6.   Uchwała wchodzi w   życie z   dniem podjęcia i   podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w   sposób zwyczajowo przyjęty.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Marek   Góral

 


Załącznik do Uchwały Nr XVI/93/12
Rady Gminy Nur
z dnia 22 sierpnia 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik  

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2012-10-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe