Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2012 poz. 6786

Uchwała nr 453/XXVII/2012 Rady Miasta Płocka

z dnia 25 września 2012r.

w sprawie: zmiany uchwały Nr 465/XXIII/04 Rady Miasta Płocka z dnia 30 marca 2004 r. w sprawie wysokości stawek opłaty za zajęcie 1 m2 pasa drogowego na terenie Miasta Płocka, zmienionej uchwałami Rady Miasta Płocka: Nr 510/XXVI/04 z dnia 25 maja 2004 r., Nr 129/IX/2011 z dnia 19 kwietnia 2011 r., Nr 195/XIII/2011 z dnia 30 sierpnia 2011 r., Nr 216/XV/2011 z dnia 27 września 2011 r., Nr 237/XVI/2011 z dnia 25 października 2011 r, Nr 377/XXIII/2012 z dnia 24 kwietnia 2012 r

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz 1591, ze zmianą ze zmianą: Dz.U. z 2002 Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Dz.U. z 2003 Nr 214 poz. 1806, Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, Dz.U. z 2004 r. Nr 153 poz. 1271, Nr 116 poz. 1203, Nr 214 poz. 1806, Dz. U. z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Dz. U. z 2006 r. Nr 17 poz. 128 i Dz. U. z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218 i Dz.U. z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, Dz.U. z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz.1241, Dz.U. z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106 poz. 675, Nr 40 poz. 230, Dz.U. z 2011r. Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 21 poz. 113, Nr 217 poz. 1281 z 2012r. poz.567), art. 2 ust.1, art. 40 ust.3, 8 i 9, ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (j.t. Dz.U.z 2007r. Nr19, poz.115, ze zmianą: Dz.U. z 2007r. Nr 23, poz.136 i Nr 192, poz.1381, z 2008r. Nr 54, poz. 326, Nr 218, poz. 1391, Nr 227 poz. 1505 z 2009r. Nr 19, poz. 100 i poz. 101 , Nr 86, poz. 720 i Nr 168 poz. 1323, z 2010r. Dz.U. z 2010r. Nr 106 poz. 675, Nr 152 poz. 1018 Nr 225 poz. 1466, Dz.U. z 2011 r. Nr 5 poz. 13, Nr 159 poz. 945, z 2012r. poz.472), Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

§ 1. W załączniku do Uchwały Nr 465/XXIII/04 Rady Miasta Płocka z dnia 30 marca 2004 r. w sprawie wysokości stawek opłaty za zajęcie 1 m2 pasa drogowego na terenie Miasta Płocka zmienionej uchwałami Rady Miasta Płocka: Nr 510/XXVI/04 z dnia 25 maja 2004 r., Nr 129/IX/2011 z dnia 19 kwietnia 2011 r., Nr 195/XIII/2011 z dnia 30 sierpnia 2011 r., Nr 216/XV/2011 z dnia 27 września 2011 r., Nr 237/XVI/2011 z dnia 25 października 2011 r, Nr 377/XXIII/2012 z dnia 24 kwietnia 2012 r., w tabeli w rubryce „Cel zajęcia pasa drogowego” uchyla się zapis „drogi gminne i wewnętrzne”.

Uchylony zapis zastępuje się treścią: „ drogi gminne”.

W tabeli pod l.p. 4 wprowadza się zapis o treści:

„handel przed cmentarzami tj. na trzy dni przed i trzy dni po okresie Świąt Wielkanocnych, od 29 października do 4 listopada oraz od 22 grudnia do 29 grudnia każdego roku” ze stawkami opłat za 1m² x 1 dzień:

drogi krajowe – „ 1,0”,

drogi wojewódzkie – „1,0”,

drogi powiatowe – „ 1,0”,

drogi gminne – „ 1,0”.

W tabeli pod l.p. 4 wprowadza się zapis o treści:

„ inne” ze stawkami opłat za 1m² x 1 dzień:

drogi krajowe – „1,5”,

drogi wojewódzkie – „1,5”,

drogi powiatowe – „1,5”,

drogi gminne – „1,5”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Miasta Płocka


Artur Jaroszewski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2012-10-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe