Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2012 poz. 6788

Uchwała nr 85/XV/12 Rady Gminy Boguty-Pianki

z dnia 29 sierpnia 2012r.

w sprawie podziału Gminy Boguty-Pianki na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 13 ust.1 i   art. 16 ust. 3   ustawy z   dnia 5   stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 113 z   późn. zm.) oraz art. 418 § 1, art. 419 § 2   i 4   i art. 420 § 1   ustawy z   dnia 5   stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z   późn. zm.) oraz art. 17 pkt 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.) na wniosek Wójta Gminy Boguty-Pianki, Rada Gminy uchwala, co następuje:  

§   1.   Dla wyboru Rady Gminy Boguty-Pianki dokonuje się podziału Gminy Boguty-Pianki na okręgi wyborcze, ustala ich granice i   numery oraz liczbę radnych wybieranych w   każdym okręgu wyborczym w   sposób określony w   załączniku do niniejszej uchwały.  

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.  

§   3.   Na ustalenia Rady Gminy w   sprawach okręgów wyborczych wyborcom, w   liczbie co najmniej 15, przysługuje prawo wniesienia skargi do Komisarza Wyborczego w   Ostrołęce w   terminie 5   dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszej uchwały.  

§   4.   Po jednym egzemplarzu uchwały przekazuje się niezwłocznie Wojewodzie Mazowieckiemu i   Komisarzowi Wyborczemu w   Ostrołęce.  

§   5.   Do nowych, przedterminowych i   uzupełniających wyborów do Rady Gminy Boguty-Pianki przeprowadzanych w   trakcie kadencji, w   czasie której uchwała weszła w   życie, stosuje się dotychczasowy podział gminy na okręgi wyborcze.  

§   6.   Uchwała wchodzi w   życie z   dniem podjęcia i   podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w   sposób zwyczajowo przyjęty.  

 

 

Przewodniczący Rady  


Mirosław   Murawski

 


Załącznik do Uchwały Nr 85/XV/12
Rady Gminy Boguty-Pianki
z dnia 29 sierpnia 2012 r.
Zalacznik.doc

 

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2012-10-10
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe