Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2012 poz. 6789

Uchwała nr 86/XV/12 Rady Gminy Boguty-Pianki

z dnia 29 sierpnia 2012r.

w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usuwanie i unieszkodliwianie odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych na terenie gminy Boguty-Pianki

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 6   ust. 2, 4   i 6   ustawy z   dnia 13 września 1996 r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (Dz. U. z   2012 r. poz. 391 tekst jednolity) Rada Gminy uchwala, co następuje:  

§   1.   Ustala się górne stawki opłat, pobieranych od właścicieli nieruchomości przez zakład będący gminną jednostką organizacyjną lub przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w   zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, za usuwanie i   unieszkodliwianie odpadów komunalnych, w   następujący sposób:  

1)   gromadzonych w   workach foliowych o   pojemności 110 litrów – 7,41 zł netto + 0,59 zł podatku VAT za 1   szt.,  

2)   gromadzonych w   pojemnikach o   pojemności 120 litrów własnych – 7,41 zł netto + 0,59 zł podatku VAT za 1   szt.,  

3)   gromadzonych w   pojemnikach o   pojemności 120 litrów dzierżawionych od przedsiębiorcy – 11,11 zł netto + 0,89 zł podatku VAT za 1   szt.,  

4)   gromadzonych w   kontenerach KP-7 – 27,78 zł netto + 2,22 zł podatku VAT za 1   m3,  

5)   gromadzonych w   innych kontenerach i   pojemnikach – 41,67 zł netto + 3,33 zł podatku VAT za 1   m3.  

§   2.   Ustala się górne stawki opłat, pobieranych od właścicieli nieruchomości przez gminę, za usuwanie i   unieszkodliwianie odpadów komunalnych, w   następujący sposób:  

1)   gromadzonych w   workach foliowych o   pojemności 110 litrów – 14,81 zł netto + 1,19 zł podatku VAT za 1   szt.,  

2)   gromadzonych w   pojemnikach o   pojemności 120 litrów – 22,22 zł netto + 1,78 zł podatku VAT za 1   szt.,  

3)   gromadzonych w   kontenerach KP-7 – 55,56 zł netto + 4,44 zł podatku VAT za 1   m3,  

4)   gromadzonych w   innych kontenerach i   pojemnikach – 83,33 zł netto + 6,67 zł podatku VAT za 1   m3.  

§   3.   Ustala się górne stawki opłat, pobieranych od właścicieli nieruchomości, za usuwanie nieczystości ciekłych przez:  

1)   zakład będący gminną jednostką organizacyjną lub przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w   zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i   transportu nieczystości ciekłych – 13,89 zł netto + 1,11 zł podatku VAT za 1   m3,  

2)   gminę – 27,78 zł netto + 2,22 zł podatku VAT za 1   m3.  

§   4.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.  

§   5.   Traci moc uchwała Nr 18/IV/07 Rady Gminy Boguty-Pianki z   dnia 30 stycznia 2007 r. w   sprawie ustalenia opłat za usuwanie i   unieszkodliwianie odpadów komunalnych i   nieczystości ciekłych na terenie gminy Boguty-Pianki, wraz z   późniejszymi zmianami.  

§   6.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.  

 

 

Przewodniczący Rady  


Mirosław   Murawski

 

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2012-10-10
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe