Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2012 poz. 6792

Uchwała nr XXI/98/2012 Rady Gminy Sienno

z dnia 21 września 2012r.

w sprawie stałych obwodów głosowania w Gminie Sienno

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 12 § 2   ,11 i   12 ustawy z   dnia 5   stycznia 2011 r. – Kodeks Wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z   późn. zm.), w   związku z   art. 14 ust.1 ustawy z   dnia 5   stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 113 z   późn. zm. ) uchwala się, co następuje:  

§   1.   Dokonuje się podziału Gminy Sienno na stałe obwody głosowania oraz ustala się ich numery i   granice oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych zgodnie z   załącznikiem do uchwały.  

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

§   3.   Na niniejszą uchwałę wyborcom w   liczbie co najmniej 15 przysługuje prawo wniesienia skargi do Komisarza Wyborczego w   Radomiu w   terminie 5   dni od daty podania jej do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń urzędu gminy.  

§   4.   1.   Uchwała podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.  

2.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Antoni   Ćwikliński

 


Załącznik Nr 1   do Uchwały Nr XXI/98/2012    
Rady Gminy Sienno    
z dnia 21 września 2012 r.  

 


Nr  
obwodu  


Granice obwodu głosowania  
/sołectwa wchodzące w   skład obwodu/  


Siedziba  
obwodowej komisji wyborczej  
 

1.  

Sołectwa:   Hieronimów, Karolów, Nowa Wieś, Piasków, Praga Dolna, Praga Górna, Sienno, Stara Wieś, Tarnówek,Trzemcha Dolna, Trzemcha Górna, Wodąca  

Urząd Gminy  
Sienno  
ul. Rynek 36/40  

2.  

Sołectwa:   Dębowe Pole, Kochanówka,   Krzyżanówka  

Niepubliczna Szkoła Podstawowa Kochanówka 83  

3.  

Sołectwa:   Adamów, Dąbrówka, Eugeniów, Leśniczówka, Olechów Nowy,   Olechów Stary  
 

Świetlica Wiejska Olechów Stary 2  
 

4.  

Sołectwa:   Bronisławów, Gozdawa, Janów, Kadłubek,   Ludwików  

Niepubliczna Szkoła Podstawowa  
Gozdawa 6  

5.  

Sołectwa:   Aleksandrów, Jaworska Wola, Jawor Solecki, Wierzchowiska Pierwsze, Wierzchowiska Drugie,   Wyględów  

Zespół Szkół  
Jawor Solecki   68  

6.  

Sołectwa:   Aleksandrów Duży, Osówka, Wygoda,   Zapusta  

Świetlica Wiejska  
Osówka   62   B  

 

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2012-10-10
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe