Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2012 poz. 6798

Uchwała nr XVI/186/12 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka

z dnia 21 września 2012r.

w sprawie podziału Gminy Ostrów Mazowiecka na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 13 ust. 1   i art. 16 ust. 3   ustawy z   dnia 5   stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Kodeks wyborczy (Dz.U. Nr 21, poz. 113, zm. 1)   )  oraz art. 418 § 1, art. 419 § 2   i 4   i art. 420 § 1   ustawy z   dnia 5   stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz.U. Nr 21, poz. 112, zm. 2)   ) oraz art. 17  pkt 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (Dz.U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm. 3)   )  na wniosek Wójta Gminy Ostrów Mazowiecka  

uchwala się, co następuje:  

§   1.  

Dla wyboru Rady Gminy Ostrów Mazowiecka dokonuje się podziału Gminy Ostrów Mazowiecka na okręgi wyborcze, ustala ich granice i   numery oraz liczbę radnych wybieranych w   każdym okręgu wyborczym w   sposób określony w   załączniku do niniejszej uchwały.  

§   2.  

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ostrów Mazowiecka.  

§   3.  

Na ustalenia Rady Gminy w   sprawach okręgów wyborczych wyborcom, w   liczbie co najmniej 15, przysługuje prawo wniesienia skargi do Komisarza Wyborczego w   Ostrołęce w   terminie 5   dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszej uchwały.  

§   4.  

Po jednym egzemplarzu uchwały przekazuje się niezwłocznie Wojewodzie Mazowieckiemu i   Komisarzowi Wyborczemu w   Ostrołęce.  

§   5.  

Do nowych, przedterminowych i   uzupełniających wyborów do Rady Gminy Ostrów Mazowiecka przeprowadzonych w   trakcie kadencji, w   czasie której uchwała weszła w   życie, stosuje się dotychczasowy podział gminy na okręgi wyborcze.  

§   6.  

Uchwała wchodzi w   życie z   dniem podjęcia i   podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w   sposób zwyczajowo przyjęty.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Tadeusz   Jabłonka

 

 

 

1)   Dz.U. z   2011 r. Nr 102, poz. 588, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz.889.  

2)   Dz.U. z   2011 r.  Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016,  Nr 217, poz. 1281.  

3)   Dz.U. z   2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z   2003 r. Nr 80, poz.717, z   2003 r. Nr 162, poz. 1568, z   2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z   2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z   2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz.1337, z   2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z   2008 r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz. 1458, z   2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z   2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz.146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz.675, z   2011 r. Nr 21, poz.113, Nr 117, poz.679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281.  

 


Załącznik Nr 1   do Uchwały Nr XVI/186/12    
Rady Gminy Ostrów Mazowiecka    
z dnia 21 września 2012 r.  
 

PODZIAŁ  GMINY OSTRÓW MAZOWIECKA  
NA OKRĘGI WYBORCZE  

1.   Liczba mieszkańców  Gminy  Ostrów Mazowiecka  

wg stanu na dzień  30 czerwca 2012 r. 1)   :                               12 901  

2.   Liczba wybieranych radnych:                                             15  

3.   Jednolita norma przedstawicielstwa:                               860  

 

Numer  
okręgu  

Granice okręgu  

Liczba  
mieszkańców  
w okręgu  

Liczba radnych  
wybieranych  
w okręgu  

1.  

Sołectwa:   Dybki, Przyjmy k. Poręby, Wiśniewo  

780  

1  

2.  

Sołectwa:   Stara Osuchowa, Nowa Osuchowa  

609  

1  

3.  

Sołectwa:   Nagoszewka, Nagoszewo  

923  

1  

4.  

Sołectwa:   Koziki, Fidury, Koziki-Majdan, Pólki, Lipniki, Popielarnia, Rogóźnia  

835  

1  

5.  

Sołectwo   Komorowo – ulice: Brzozowa, Chabrowa, Długa, Kolejowa, Krótka, Krzywa, Kwiatowa, Łąkowa, Majdan, Mazowiecka, Poprzeczna, Słoneczna, Szkolna, Świerkowa, Topolowa, Ułańska, Wodociąg, Zielona  

957  

1  

6.  

Sołectwa:   Antoniewo, Stok, Sielc, Komorowo – ulice: Leśna, Piaski, Sarnia, Sosnowa, Wrzosowa  

1004  

1  

7.  

Sołectwa:   Zalesie, Jelonki, Jelenie, Przyjmy k. Jelonek, Sulęcin-Kolonia  

1010  

1  

8.  

Sołectwa   : Stare Lubiejewo, Nowe Lubiejewo, Zakrzewek  

981  

1  

9.  

Sołectwa:   Pałapus, Budy-Grudzie, Prosienica, Guty-Bujno  

657  

1  

10.  

Sołectwa:   Podborze, Kalinowo  

954  

1  

11.  

Sołectwa:   Jasienica, Kalinowo–Parcele, Smolechy  

647  

1  

12.  

Sołectwa:   Nieskórz, Biel  

766  

1  

13.  

Sołectwo   Ugniewo  

935  

1  

14.  

Sołectwa:   Kuskowizna, Nowa Grabownica, Stara Grabownica  

1001  

1  

15.  

Osiedle Wojskowe   w Komorowie,  
Sołectwo   Komorowo – ulice: Płk Dypl. Ludwika Bociańskiego, Cegielniana, Kościelna, Legionowa, Różańska, Poziomkowa  

842  

1  

Ogółem:  

12 901  

15  

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


mgr   Tadeusz   Jabłonka

 

 

 

1)   Liczba mieszkańców  na koniec kwartału poprzedzającego kwartał, w   którym dokonuje się podziału gminy na okręgi wyborcze (art. 13 ust. 2   ustawy z   dnia 5   stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Kodeks wyborczy).  

 

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2012-10-10
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe