Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2013 poz. 306

Uchwała nr 115/XXIII/2012 Rady Gminy Nowe Miasto

z dnia 7 grudnia 2012r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień w tym podatku

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity : Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm) oraz art 10 ust.1 i 2 i art.12 ust 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010r. Nr 95, poz. 613 ze zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się wysokość stawek podatku od środków transportowych w następującej wysokości:

1)od samochodów ciężarowych, o których mowa w art. 8 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej

a)powyżej 3,5 ton do 5,5 ton włącznie – 550 zł

b)wyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie - 950 zł

c)wyżej 9 ton do poniżej 12 ton - 1260 zł

2) od samochodu ciężarowego, o którym mowa w art. 8 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej równej i wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia według stawek określonych w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,

3)od ciągnika siodłowego i balastowego, o których mowa w art. 8 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a)od 3,5 ton do 5,5 ton włącznie- 512 zł

b)powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie – 717 zł

c)powyżej 9 ton do poniżej 12 ton – 1025 zł

4)od ciągnika siodłowego i balastowego, o których mowa w art. 8 pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu zawieszenia według stawek określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały

5)od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego) - 1230 zł

6)od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego), które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton według stawek określonych w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały

7)od autobusów, o których mowa w art. 8 pkt 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o ilości miejsc do siedzenia:

a)mniejszej niż 30 miejsc - 564 zł

b)równej lub wyższej niż 30 miejsc - 1179 zł

§ 2. 1.Zwalnia się od podatku od środków transportowych środki transportowe wykorzystywane do celów ochrony przeciwpożarowej , z wyjątkiem zwolnień dotyczących pojazdów o których mowa w art. 8 pkt 2,4,i 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

2.Zwolnienie o którym mowa w ust.1 nie dotyczy środków transportowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr 57/XIV/2011 Rady Gminy w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień w tym podatku na 2012 r.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i ma zastosowanie od 1 stycznia 2013r.

Prezwodniczący Rady Gminy


Marek Caliński

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-01-10
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe