Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2013 poz. 307

Uchwała nr 116/XXIII/2012 Rady Gminy Nowe Miasto

z dnia 7 grudnia 2012r.

w sprawie opłaty targowej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm. i art. 19 pkt 1 lit. a) i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 ze zm.) Rada Gminy uchwala , co następuje:

§ 1. 1.Ustala się wysokość dziennych stawek opłaty targowej na terenie Gminy Nowe Miasto przy sprzedaży :

1.z samochodu osobowego - 10 zł;

2.z samochodu towarowego -20 zł;

3.z pojazdu o ładowności ponad 3,5 tony, przyczep -30 zł

4.ciągnika rolniczego – 8

5.wózka ręcznego ,roweru ,ręki i kosza – 5

6.ze straganu lub stolika przy sprzedaży:

a)artykułów ogrodniczych , rolno – spożywczych , spożywczych – 10 zł

b)artykułów sprzętu gospodarstwa domowego – 10 zł

c)odzieży i obuwia nowego – 20 zł

d)odzieży i obuwia używanego –10 zł

7.z namiotu i pawilonu art. odzieżowe, tekstylne, przemysłowe – 20 zł

8.kwiatów i akcesoriów cmentarnych – 40 zł

9.artykułów ogrodniczych ,krzewów, choinek- 30 zł

10.ze stanowiska z pieczywem i wyrobami cukierniczymi – 20 zł

11.ze stanowiska z nabiałem , rybami – 20 zł

12.ze stanowiska z wędlinami i wyrobów wędliniarskich – 20 zł

13.kanapek, ciast, herbaty, kawy w formie bufetu -20 zł

§ 2. W przypadku, gdy dla danej sprzedaży właściwa jest więcej niż jedna stawka opłaty targowej, stosuje się stawkę wyższą.

§ 3. Wysokość dziennej łącznej opłaty targowej nie może przekroczyć 757,79 zł

§ 4. 1.Zarządza się opłatę targową w drodze inkasa.

2.Inkasentami opłaty targowej na terenie Gminy Nowe Miasto są:

1)Pani Wiesława Maksiewicz

2)Pani Małgorzata Szymańska

3.Terminem płatności opłaty targowej jest dzień, w którym dokonywana jest sprzedaż.

4.Potwierdzeniem poboru opłaty targowej są blankiety opłaty targowej.

§ 5. 1.Inkasent rozlicza się z pobranych blankietów opłaty targowej w ostatnią środę każdego miesiąca ,w którym pobierana była opłata targowa.

2.Wysokość wynagrodzenia za inkaso opłaty targowej wynosi 25% od sumy zainkasowanych i terminowo przekazanych na konto budżetu Gminy Nowe Miasto kwot opłaty targowej.

§ 6. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, traci moc Uchwała Nr 9/IV/2010 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 30 grudnia 2010 w sprawie określenia stawek opłaty targowej i zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i ma zastosowanie od 1 stycznia 2013 r

Przewodniczący Rady Gminy


Marek Caliński

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-01-10
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe