Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2013 poz. 309

Uchwała nr 119/XXIII/2012 Rady Gminy Nowe Miasto

z dnia 7 grudnia 2012r.

w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Nowe Miasto stanowiącym Załącznik do Uchwały Nr 104/XXII/2012 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 20 września 2012 roku

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 90f ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W Regulaminie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Nowe Miasto stanowiącym Załącznik do Uchwały Nr 104/XXII/2012 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 20 września 2012 roku w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Nowe Miasto wprowadza się następujące zmiany: 1.§7 pkt.1 ust.1 otrzymuje brzmienie: „1. Warunkiem ubiegania się o przyznanie stypendium szkolnego dla ucznia jest: 1)złożenie wniosku zgodnego z art. 90n ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty” 2.§9 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „Wniosek o zasiłek szkolny zgodny z art. 90n ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty składa się w Urzędzie Gminy w Nowym Mieście w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nowe Miasto.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Marek Caliński

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-01-10
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe