Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2013 poz. 311

Uchwała nr XXIII/145/2012 Rady Gminy Stara Błotnica

z dnia 14 grudnia 2012r.

w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Stara Błotnica

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 6l ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 roku, Nr 69, poz. 391) Rada Gminy Stara Błotnica uchwala, co następuje:                                                                      

§ 1. 1. Ustala się kwartalną częstotliwość uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zebranymi na terenie nieruchomości w terminach:

- do 31 marca bieżącego roku za I kwartał,

- do 30 czerwca bieżącego roku za II kwartał,

- do 30 września bieżącego roku za III kwartał,

- do 31 grudnia bieżącego roku za IV kwartał. W roku 2013 termin uiszczenia pierwszej opłaty za okres od 1 lipca do 30 września 2013 roku, upływa z dniem 30 września 2013 roku.

§ 2. Opłata, o której mowa w ust. 1 wnoszona będzie przez właścicieli nieruchomości przelewem na konto 24911500020050050002150002 lub w kasie Urzędu Gminy Stara Błotnica. W tytule przelewu należy podać adres nieruchomości, na której powstają odpady komunalne.                                                                      

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stara Błotnica.                                                                      

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z mocą obowiązującą od 1 lipca 2013 roku.

Przewodniczący Rady


Roman Popowicz

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-01-10
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe