Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2013 poz. 347

Uchwała nr XX/138/2012 Rady Gminy w Sobolewie

z dnia 27 grudnia 2012r.

w sprawie utworzenia Gminnego Domu Kultury w Sobolewie i nadaniu Statutu

Tekst pierwotny

Na podstawie:

- art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567),

- art. 9 ust. 1, art. 11 ust. 1, art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406),

Rada Gminy w Sobolewie uchwala, co następuje:

§ 1. Tworzy się samorządową instytucję kultury, pod nazwą: “Gminny Dom Kultury w Sobolewie”, z siedzibą w Sobolewie.

§ 2. Przedmiotem działania Gminnego Domu Kultury w Sobolewie, będzie prowadzenie działalności kulturalnej w zakresie wychowania, edukacji, rozwoju i organizacji przedsięwzięć, zmierzających do upowszechniania kultury w środowisku lokalnym.

§ 3. Nadaje się Statut Gminnego Domu Kultury w Sobolewie, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sobolew.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Leszek Dariusz Urawski

Załącznik do Uchwały Nr XX/138/2012
Rady Gminy w Sobolewie
z dnia 27 grudnia 2012 r.
Zalacznik1.doc

Statut Gminnego Domu Kultury w Sobolewie

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-01-10
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe