| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | IDEORIA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIV/147/2012 Rady Gminy w Naruszewie

z dnia 17 grudnia 2012r.

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15, art. 40 ust. 1   i art. 41 ust. 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990 roku o   samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z   2001 roku, Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.) w   związku z   art. 6n ustawy z   dnia 13 września 1996 roku o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (tekst jednolity Dz. U. z   2012 roku, poz. 391) Rada Gminy w   Naruszewie uchwala, co następuje:  

§   1.   1.   Określa się wzór deklaracji o   wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości Wójtowi Gminy Naruszewo stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.  

2.   Deklaracje, o   której mowa w   ust. 1   właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć w   terminach określonych w   art. 6m ust. 1   i 2   ustawy z   dnia 13 września 1996 roku o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (tekst jednolity Dz. U. z   2012 roku. poz. 391)  

§   2.   Pierwszą deklarację o   wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy złożyć do dnia 31 marca 2013 roku.  

§   3.   Deklaracje, o   których mowa w   § 1   i § 2, właściciele nieruchomości składają w   Urzędzie Gminy w   Naruszewie.  

§   4.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Naruszewo.  

§   5.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.  

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Roman   Salak

 


Załącznik do Uchwały Nr XXIV/147/2012
Rady Gminy w Naruszewie
z dnia 17 grudnia 2012 r.

DEKLARACJA O   WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI  

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Kamil Kopka

Wiceprezes ds. finansowania rolnictwa i budownictwa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »