| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 797/XXVIII/2012 Rady Miejskiej w Piasecznie

z dnia 12 grudnia 2012r.

w sprawie górnych stawek opłat za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Na podstawieart. 18 ust. 2 pkt 15  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 6 ust 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j.: Dz. U. z 2012 r., poz. 391),  Rada Miejska w Piasecznie uchwala, co następuje:

§ 1.

Ustala się górną stawkę opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości za usługi
w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
z nieruchomości w wysokości 30 zł. (słownie: trzydzieści zł  zero groszy) brutto  za 1 m³.

§ 2.

Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Piasecznie nr 822/XXVI/2008 z dnia  19.11.2008 roku w sprawie  określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Piaseczno

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2013r.

Przewodniczacy Rady Miejskiej w Piasecznie


mgr inż. Andrzej Swat


Uzasadnienie

Zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (Dz. U. z 2012r. poz. 391), Rada gminy określi, w drodze uchwały górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresieopróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych .

W przypadku gdy właściciele nieruchomości nie udokumentują korzystania z usług podmiotów posiadających zezwolenie, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt. 2 w/w ustawy obowiązek opróżniania zbiorników bezodpływowych przejmuje gmina, pobierając od tych właścicieli nieruchomości opłaty.

Mając powyższe na uwadze podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Piotr Wyrwa

Doradca podatkowy nr 12653

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »