| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIX/166/2012 Rady Miejskiej w Piastowie

z dnia 18 grudnia 2012r.

w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2012

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 4   i 15 ustawy z   dnia 8   marca 1990 o   samorządzie gminnym/jednolity tekst Dz. U. z   2001r Nr 142 poz.1591z późn. zm./ art. 263 ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009r o   finansach publicznych /Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z   późn. zm. / - Rada Miejska w   Piastowie uchwala, co następuje:  

§   1.   Ustala się wykaz wydatków majątkowych w   kwocie 265.837złotych, które nie wygasają z   upływem roku budżetowego 2012, stanowiący załącznik Nr 1   do uchwały.  

§   2.   Ustala się plan finansowy wydatków, o   których mowa w   § 1   stanowiącym załącznik Nr 2   do uchwały.  

§   3.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Piastowa.  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie z   dniem podjęcia i   wymaga ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.  

 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej  


Maria   Ziółek

 


Załącznik Nr 1   do Uchwały Nr XXIX/166/2012    
Rady Miejskiej w   Piastowie    
z dnia 18 grudnia 2012 r.  
 

Wykaz wydatków, które nie wygasają z   upływem roku bieżącego  

 

Lp.  

Wyszczególnienie  

Kwota zł  

Termin realizacji  

1  
 

Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 4  


2.748,-  


30.06.2013  

2  
 

Rozbudowa Przedszkola miejskiego przy ul. J. Lelewela  
 


237.259,-  


30.06.2013  

3  
 

Dokumentacja projektowa rozbudowy parkingu zlokalizowanego przy ul. Dworcowej i   ul. J. Tuwima w   Piastowie  


9.963,-  


30.06.2013  

4  
 

Projekt sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. J. Matejki i   ul. Warszawskiej  


15.867,-  


30.06.2013  

 

Razem  
 

265.837,-  

 

 


Załącznik Nr 2   do Uchwały Nr XXIX/166/2012    
Rady Miejskiej w   Piastowie    
z dnia 18 grudnia 2012 r.  
 

Plan finansowy wydatków niewygasających  

 

Dział  

Rozdział  

§  

Nazwa działu, rozdziału  

Kwota zł  

Wydatki majątkowe  zł  

600  
 

 

 

TRANSPORT I   ŁĄCZNOŚĆ  

25.830,-  

25.830,-  

 

60014  
 

 

Drogi publiczne powiatowe  
 

25.830,-  

25.830,-  

 

 

6050  

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  

25.830,-  

25.830,-  

801  
 

 

 

OŚWIATA I   WYCHOWANIE  

240.007,-  

240.007,-  

 

80101  
 

 

Szkoły podstawowe  

2.748,-  

2.748,-  

 

 

6050  

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  

2.748,-  

2.748,-  

 

80104  
 

 

Przedszkola  

237.259,-  

237.259,-  

 

 

6050  

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  

237.259,-  

237.259,-  

 

 

 


RAZEM  


265.837,-  


265.837,-  

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria klasyfikacyjna

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »