| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 189/XXIII/2012 Rady Gminy w Nowej Suchej

z dnia 18 grudnia 2012r.

w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 roku Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 roku Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 roku Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 roku Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 roku Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 roku Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 roku Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 roku Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 roku Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230; z 2011 roku Nr 21, poz. 113, Nr 117 poz. 679 Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281; z 2012 roku, poz. 567) i art.61 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu porządku i czystości w gminach (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 391) Rada Gminy w Nowej Suchej uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Właściciele nieruchomości położonych na terenie Gminy Nowa Sucha zobowiązani są, z zastrzeżeniem § 2, wnosić opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w łącznej wysokości za trzy miesiące kalendarzowe (kwartał), bez wezwania, w terminach:

- do 15 marca za I kwartał danego roku,

- do 15 czerwca za II kwartał danego roku,

- do 15 września za III kwartał danego roku,

- do 15 grudnia za IV kwartał danego roku.

2. Termin wniesienia pierwszej opłaty, o której mowa w ust. 1 upływa w dniu 15 września 2013r. i obejmuje okres od dnia 1 lipca 2013 r. do dnia 30 września 2013 r.

§ 2. W przypadku gdy obowiązek poniesienia opłaty nie obejmuje trzech kolejnych miesięcy (kwartału) to właściciel nieruchomości jest zobowiązany wnieść należną opłatę za dany okres w pierwszym, przypadającym terminie, określonym w § 1 ust. 1.

§ 3. Właściciele nieruchomości zobowiązani są uiszczać opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w § 1, w jeden z następujących sposobów:

1) gotówką bezpośrednio do kasy Urzędu Gminy,

2) przelewem na wyodrębniony rachunek bankowy Gminy Nowa Sucha .

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nowa Sucha.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2013 r.

Przewodniczący Rady Gminy


Mariusz Mikulski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Kujawska

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »