Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2013 poz. 797

Uchwała nr XVII/160/212 Rady Powiatu Przysuskiego

z dnia 28 grudnia 2012r.

w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 130 a   ust. 6   ustawy z   dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o   ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z   2005 r. Nr 108, poz. 908 ze zmianami) oraz na podstawie art.12 pkt 11 ustawy z   dnia 5   czerwca 1998 r. o   samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z   2001 r. nr 142 poz. 1592 ze zmianami)  

Rada Powiatu w   Przysusze uchwala co następuje:  

§   1.   Ustala się wysokość opłat za usunięcie pojazdu z   drogi:  

1.   rower lub motorower – 110,- zł  

2.   motocykl – 218,- zł  

3.   pojazd o   dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t – 478,- zł  

4.   pojazd o   dopuszczalnej masie powyżej 3,5 t do 7,5 t – 597,- zł  

5.   pojazd o   dopuszczalnej masie powyżej 7,5 t do 16 t – 846,- zł  

6.   pojazd o   dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t – 1.247,- zł  

7.   pojazd przewożący materiały niebezpieczne – 1.518,- zł  

§   2.   Ustala się wysokość opłat za przechowywanie za każdą rozpoczętą dobę pojazdu usuniętego z   drogi na parkingu strzeżonym:  

1.   rower lub motorower – 17,- zł  

2.   motocykl – 24,- zł  

3.   pojazd o   dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t – 37,- zł  

4.   pojazd o   dopuszczalnej masie powyżej 3,5 t do 7,5 t – 49,- zł  

5.   pojazd o   dopuszczalnej masie powyżej 7,5 t do 16 t – 71,- zł  

6.   pojazd o   dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t – 132,- zł  

7.   pojazd przewożący materiały niebezpieczne – 196,- zł  

§   3.   Ustala się wysokość kosztów powstałych wskutek odstąpienia od wykonywania usługi usunięcia pojazdu w   sytuacji, gdy wykonawca dojechał do miejsca zdarzenia ale nie podjął czynności związanych z   załadunkiem pojazdu:  

1.   rower lub motorower – 60,- zł  

2.   motocykl – 120,- zł  

3.   pojazd o   dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t – 239,- zł  

4.   pojazd o   dopuszczalnej masie powyżej 3,5 t do 7,5 t – 299,- zł  

5.   pojazd o   dopuszczalnej masie powyżej 7,5 t do 16 t – 423,- zł  

6.   pojazd o   dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t – 623,- zł  

7.   pojazd przewożący materiały niebezpieczne – 759,- zł  

§   4.   Ustala się wysokość kosztów powstałych wskutek odstąpienia od wykonywania usługi usunięcia pojazdu w   sytuacji gdy Wykonawca dojechał do miejsca zdarzenia i   podjął czynności związane z   załadunkiem pojazdu:  

1.   rower lub motorower – 60,- zł  

2.   motocykl – 120,- zł  

3.   pojazd o   dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t – 239,- zł  

4.   pojazd o   dopuszczalnej masie powyżej 3,5 t do 7,5 t – 299,- zł  

5.   pojazd o   dopuszczalnej masie powyżej 7,5 t do 16 t – 423,- zł  

6.   pojazd o   dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t – 623,- zł  

7.   pojazd przewożący materiały niebezpieczne – 759,- zł  

§   5.   Traci moc uchwała Rady Powiatu Nr XI/108/2012 z   dnia 15 lutego 2012 r. w   sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i   przechowywanie pojazdów.  

§   6.   Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.  

§   7.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.  

 

 

Przewodniczący Rady  


mgr   Leopold   Modrzecki


Uzasadnienie

Niniejsza uchwała sporządzona została na podstawie art. 130 a   ust. 6   c ustawy z   dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o   ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z   2005 r. Nr 108, poz. 908 ze zmianami). Zmiana wysokości obowiązujących dotychczas stawek następuje zgodnie z   obwieszczeniem Ministra Finansów z   dnia 07 sierpnia 2012 r. w   sprawie ogłoszenia obowiązujących w   2013 r. maksymalnych stawek opłat za usunięcie pojazdu z   drogi i   jego przechowywania na parkingu strzeżonym.  

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-01-23
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe