Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2013 poz. 799

Uchwała nr XXIX/146/2012 Rady Gminy Miastków Kościelny

z dnia 14 grudnia 2012r.

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki tej opłaty

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 15, art. 40 ust. 1   i art. 41 ust. 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym /Dz. U. z   2001 roku Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm./ oraz art. 6k ust. 1   i 3   w związku z   art 6j ust. 1   pkt 1, ustawy z   dnia 13 września 1996 r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach /Dz. U. z   2012 r. poz. 391/ Rada Gminy Miastków Kościelny uchwala, co następuje:  

§   1.   W przypadku odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, dokonuję się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stanowiącej iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty ustalonej w   § 2.  

§   2.   1)   Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w   wysokości 10 złotych miesięcznie.  

2)   Ustala się niższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady zbierane są w   sposób selektywny w   wysokości 5   złotych miesięcznie.  

§   3.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Miastków Kościelny.  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z   mocą obowiązującą od dnia 1   lipca 2013 r.  

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Marek   Jaroń

 

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-01-23
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe