Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2013 poz. 801

Uchwała nr XXIX/148/2012 Rady Gminy Miastków Kościelny

z dnia 14 grudnia 2012r.

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Miastków Kościelny

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 15, art. 40 ust. 1   i art. 41 ust. 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym /Dz. U. z   2001 roku Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm./ oraz art. 6n ustawy z   dnia 13 września 1996 r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach /Dz. U. z   2012 r. poz. 391/, Rada Gminy Miastków Kościelny uchwala, co następuje:  

§   1.   Określa się wzór deklaracji o   wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, zgodnie z   załącznikiem nr 1   do niniejszej uchwały  

§   2.   Właściciele nieruchomości obowiązani są złożyć pierwsze deklaracje o   których mowa w   §1, w   Urzędzie Gminy Miastków Kościelny w   terminie do dnia 28 lutego 2013 roku.  

§   3.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Miastków Kościelny.  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.  

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Marek   Jaroń

 


Załącznik do Uchwały Nr XXIX/148/2012
Rady Gminy Miastków Kościelny
z dnia 14 grudnia 2012 r.
Zalacznik1.docx

DEKLARACJA  

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-01-23
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe