| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIII/187/2012 Rady Miejskiej w Mogielnicy

z dnia 27 listopada 2012r.

w sprawie w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie gminy Mogielnica

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40, 41, 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 6l ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 391) w związku z art. 10 ust.1 z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 152, poz.897),Rada Miejska w Mogielnicy uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się obowiązek zapłaty przez właścicieli nieruchomości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 4 razy w roku bez wezwania w terminie do dnia 15 marca, 15 maja, 15,września, 15 listopada.

2. Opłata, o której mowa w ust. 1 wnoszona będzie przez właścicieli nieruchomości przelewem na konto 98 9291 0001 0110 6703 2000 0010.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Mogielnica.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2013r .

Przewodniczący Rady Miejskiej w Mogielnicy


inż. Jarosław Zawalich

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Danuta Trochim

Księgowa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »