| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVIII/110/12 Rady Gminy Nur

z dnia 23 listopada 2012r.

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 6 k w związku z art. 6j ust. 1 lit. a ustawy z dnia13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz.391 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w taki sposób, że w przypadku nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłatyza jednego mieszkańca.

§ 2. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w § 1, w wysokości 10 zł za jednego mieszkańca.

§ 3. Ustala się stawkę opłaty, o której mowa w § 1, w wysokości 5 zł za jednego mieszkańca, w przypadkugdy odpady komunalne są zbierane w sposób selektywny.

§ 4. 1. Ustala się następujące stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w przypadku nieruchomości, na których odpady komunalne powstają sezonowo:

1) za odpady komunalne zbierane w sposób nieselektywny stawka opłaty wynosi 7 zł za jednego mieszkańca,

2) za odpady komunalne zbierane w sposób selektywny stawka opłaty wynosi 3,50 zł za jednego mieszkańca.

2. Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomości, na której odpady powstają sezonowo, stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących sezonowo nieruchomość oraz stawki opłaty, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i pkt 2.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i obowiązuje od 1 lipca 2013 roku.

Przewodniczący Rady Gminy


Marek Góral

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Grupa Deweloperska GEO

Grupa Deweloperska GEO to holding kilkunastu spółek, prowadzących aktywną działalność na terenie trzech polskich aglomeracji: Krakowa, Wrocławia i Katowic.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »