Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2013 poz. 886

Uchwała nr XXI/201/2012 Rady Gminy Michałowice

z dnia 29 listopada 2012r.

w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi z nieruchomości położonych na terenie Gminy Michałowice

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15, art. 40 ust. 1   i art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.), oraz art. 6l ustawy z   dnia 13 września 1996 r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (Dz. U. z   2012 r. poz. 391) Rada Gminy Michałowice uchwala co następuje:  

§   1.   Określa się, że opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi z   nieruchomości położonych na terenie Gminy Michałowice uiszczana będzie przez właścicieli nieruchomości miesięcznie w   terminie do 10 dnia następnego miesiąca po zakończeniu każdego miesiąca wykonywania przez Gminę Michałowice obowiązków, przelewem na konto Urzędu Gminy Michałowice lub w   kasie Urzędu Gminy Michałowice.  

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.  

§   3.   Uchwała podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie z   dniem 1   lipca 2013 r.  

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Paweł   Rajski

 

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-01-25
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe