Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2013 poz. 1000

Uchwała nr XXIV/149/2012 Rady Miejskiej Węgrowa

z dnia 3 grudnia 2012r.

w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 6l ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (w Dz.U.2012. poz. 391 tekst jednolity) oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) -  Rada Miejska  Węgrowa uchwala co następuje:

§ 1.

1. Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszona będzie przez właścicieli nieruchomości z góry bez wezwania, w łącznej wysokości za trzy miesiące kalendarzowe,
w terminach:

1) za I kwartał do 14 lutego danego roku,

2) za II kwartał do 15 maja danego roku,

3) za III kwartał do 15 sierpnia danego roku,

4) za IV kwartał do 15 listopada danego roku.

2. Wysokość stawki opłaty, o której mowa w ust. 1 określa odrębna uchwała.

3. Termin wniesienia pierwszej opłaty, o której mowa w ust. 1 upływa w dniu 31 lipca 2013 r.
i obejmuje okres od 1 lipca 2013 r. do 30 września 2013 r.

§ 2.

Właściciele nieruchomości opłatę uiszczać będą wpłatą do kasy Urzędu Miejskiego w Węgrowie lub przelewem na rachunek bankowy.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Węgrowa.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z mocą obowiązującą od 1 lipca 2013 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej Węgrowa


Tomasz Kietliński

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-01-28
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe