Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2013 poz. 1001

Uchwała nr XXIV/150/2012 Rady Miejskiej Węgrowa

z dnia 3 grudnia 2012r.

w sprawie zmiany górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. z 2005r. Nr 236 poz. 2008 z późn. zm.) Rada Miejska Węgrowa, uchwala co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr XLIV/323/06 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 27 kwietnia 2006r. w sprawie górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych (Dz. Urz. Województwa Mazowieckiego z dnia 15 lipca 2006r. Nr 136 poz. 4465) dokonuje się następujących zmian:

1. 1 . w § 1 ust. 1 lit a określenie „180,23zł” zastępuje się określeniem „187,98zł”

2. 2 . w § 1 ust.1 lit. b określenie „180,23zł” zastępuje się określeniem  „187,98zł”

3. 3 . w § 1 ust. 2 lit. a określenie „18,20zł” zastępuje się określeniem „18,96zł”

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Węgrowa.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

Przewodniczący Rady Miejskiej


Tomasz Kietliński

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-01-28
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe