Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2013 poz. 1002

Uchwała nr XXIV/153/2012 Rady Miejskiej Węgrowa

z dnia 3 grudnia 2012r.

w sprawie nadania nazwy ulicy

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 13 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska Węgrowa uchwala co następuje:

§ 1. Nadać drodze, stanowiącej działki oznaczone w ewidencji gruntów m. Węgrowa nr 5397/7, 5397/9, 5397/12 5397/14, 751/1 nazwę ul. Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki. Położenie ulicy określa załącznik  do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Węgrowa.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z upływem 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym  Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Tomasz Kietliński


Załącznik do Uchwały Nr XXIV/153/2012
Rady Miejskiej Węgrowa
z dnia 3 grudnia 2012 r.
Zalacznik1.jpg

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-01-28
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe