Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2013 poz. 1003

Uchwała nr XXXII/118/2012 Rady Gminy Rzeczniów

z dnia 19 grudnia 2012r.

w sprawie stałych obwodów głosowania w Gminie Rzeczniów

Tekst pierwotny

Na podstawie art 12 § 2, 11 i 12 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks Wyborczy (Dz.U. Nr 21, poz. 112 z późn. zmianami) w związku z art 14 ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę Kodeks Wyborczy (Dz.U. Nr 21, poz. 113 z późn.) Rada Gminy Rzeczniów uchwala co następuje:

§ 1. Dokonuje się podziału Gminy Rzeczniów na stałe obwody głosowania oraz ustala się ich numery i granice oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych zgodnie z załącznikiem do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza sie Wójtowi Gminy.

§ 3. Na niniejszą Uchwałę wyborcom w liczbie co najmniej 15 przysługuje prawo wniesienia skargi do Komisarza Wyborczego w Radomiu w terminie 5 dni od daty podania jej do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń urzędu gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

Przewodniczący Rady Gminy


Leszek Sylwester Feryniec


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXII/118/2012
Rady Gminy Rzeczniów
z dnia 19 grudnia 2012 r.

Nr obwodu

Granice obwodu głosowania
(sołectwa wchodzące w skład obwodu)

Siedziba obwodowej komisji wyborczej

1

Sołectwa:
Grechów, Jelanka, Kotłowacz, Rzeczniów, Rzeczniówek, Rzeczniów-Kolonia, Wincentów.

Zespół Szkół
w Rzeczniowie

2

Sołectwa:
Marianów, Osinki, Pawliczka.

Publiczne Przedszkole
w Pawliczce

3

Sołectwa:
Dubrawa, Grabowiec, Rybiczyzna,
Wólka Modrzejowa, Wólka Modrzejowa-Kolonia, Zawały .

Publiczna Szkoła
Podstawowa
w Grabowcu

4

Sołectwa:
Ciecierówka, Michałów, Pasztowa Wola,
Pasztowa Wola-Kolonia,  Płósy,
.

Niepubliczna Szkoła
Podstawowa
w Pasztowej Woli

5

Sołectwa:
Podkońce, Rzechów-Kolonia, Stary Rzechów .

Środowiskowy Dom Samopomocy w Podkońcach

Przewodniczący Rady Gminy


Leszek Sylwester Feryniec

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-01-28
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe