| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIV/306/2012 Rady Miejskiej w Karczewie

z dnia 20 grudnia 2012r.

w sprawie określenia czasu pracy placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i zakładów usługowych dla ludności na terenie miasta i gminy Karczew

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) i art. XII § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Przepisy wprowadzające Kodeks Pracy (Dz. U. z 1974 r. Nr 24, poz.142 ze zmianami) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Określa się dni i godziny otwierania oraz zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i zakładów usługowych dla ludności na terenie miasta i gminy Karczew: w dni powszednie i dni ustawowo wolne od pracy pomiędzy godzinami od 6.00 do 22.00, z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej.

2. Podany czas pracy danej placówki handlu detalicznego, w tym placówek prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych oraz zakładów gastronomicznych i zakładów usługowych może zostać wydłużony do godziny 6.00 dnia następnego według uznania prowadzących placówki.

3. Ogródki na wolnym powietrzu usytuowane przy zakładach gastronomicznych mogą funkcjonować we wszystkie dni tygodnia w godzinach od 6.00 do 22.00.

§ 2. Funkcjonowanie placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i zakładów usługowych w porze nocnej (od godz. 22.00 do godziny 6.00) może odbywać się pod warunkiem zachowania ładu i porządku.

§ 3. Dopuszcza się całodobowy czas pracy:

1) stacji paliwowych,

2) zakładów świadczących usługi hotelarskie,

3) placówek handlowych, zakładów gastronomicznych i zakładów usługowych, które funkcjonują przy stacjach paliw i zakładach świadczących usługi hotelarskie,

4) aptek,

5) pomocy drogowej.

§ 4. Traci moc uchwała XXIX/216/2005 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 23 maja 2005 r. w sprawie określenia czasu pracy placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i zakładów usługowych dla ludności na terenie miasta i gminy Karczew.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karczewa.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady


Tadeusz Marton


Uzasadnienie

Realizując zadania ustawowe wynikające z art. XII § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Przepisy wprowadzające Kodeks Pracy (Dz.U. z 1974 r. Nr 24 poz.142 ze zm.) Rada Gminy określa dni i godziny otwierania oraz zamykania placówek handlu detalicznego, gastronomicznego i zakładów usługowych.

Określone dni i godziny otwierania i zamykania placówek handlowych, zakładów gastronomicznych i usługowych mogą zostać wydłużone według uznania przedsiębiorców je prowadzących, którzy zapewnią działanie placówek zgodnie z przepisami prawa pracy dotyczącymi czasu pracy. Zmiana uchwały podyktowana jest zgłaszanymi potrzebami przedsiębiorców prowadzących działalność handlową na terenie miasta i gminy Karczew.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dittmajer i Wspólnicy sp. k.

Kancelaria prawna

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »