| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIII/232/12 Rady Miejskiej w Kobyłce

z dnia 5 grudnia 2012r.

w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie umowy partnerskiej dotyczącej realizacji projektu pn. "Od diagnozy do strategii - model planowania rozwoju usług publicznych"

Na podstawie art. 10 ust.1 oraz art. 18 ust. 2   pkt 12 ustawy z   dnia 8   marca 1990r.  
o samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.) uchwala się, co następuje:  

§   1.   Rada Miejska w   Kobyłce upoważnia Burmistrza Miasta Kobyłka do podpisania umowy partnerskiej z   Miastem Stołecznym Warszawa, rezultatem której będzie wspólna realizacja projektu pn. „Od diagnozy do strategii - model planowania rozwoju usług publicznych”, realizowanego w   ramach projektu pomocy technicznej nr POPT.04.02.00.00-288/12, w   ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.  

§   2.   Realizacja projektu ma posłużyć przygotowaniu Gminy Kobyłka jako beneficjenta do realizacji projektów w   ramach nowej perspektywy finansowej i   kompleksowej, analizie usług publicznych pod kątem trzech wymiarów: dostępności, jakości, efektywności.  

§   3.   Celem nadrzędnym projektu jest pogłębienie i   uporządkowanie wiedzy na temat jakości i   dostępności usług publicznych na terenie Gminy Kobyłka, oraz wzmocnienie procesów partycypacji społecznej w   procesie ich diagnozy i   określania standardów. Działania szczegółowe obejmują między innymi: badania i   analizy (w tym społeczne: jakościowe i   ilościowe), ekspertyzy, doradztwo, szkolenia, wymianę doświadczeń, współpracę bliźniaczą pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego.  

§   4.   Zadania i   obowiązki partnerów zostaną określone w   umowie partnerskiej, o   której mowa w   §1.  

§   5.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kobyłka.  

§   6.   Uchwała wchodzi w   życie z   dniem podjęcia i   podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.  

 

 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej  


Ewa   Jaźwińska

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Stawski Syty Adwokacka Spółka Partnerska

Specjalista w dziedzinie prawa inwestycji budowlanych, zamówień publicznych, nieruchomości, procesu zarządzania i transakcji nieruchomościami oraz prawa autorskiego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »