Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2013 poz. 1177

Uchwała nr I/1/2013 Rady Gminy Radzanów

z dnia 16 stycznia 2013r.

w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 8   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.)w związku z   art.6a ust.11 ustawy z   dnia 15 listopada 1984 r. o   podatku rolnym (tekst jednolity: Dz. U. z   2006 r. Nr 136, poz. 969 ze zm.) i   art. 6   ust. 13 ustawy z   dnia 12 stycznia 1991r. o   podatkach i   opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z   2010 r. Nr 95, poz. 613 ze zm.) oraz art.6 ust. 9   ustawy z   dnia 30 października 2002 r. o   podatku leśnym (Dz. U. z   2002 r. Nr 200, poz.1682 ze zm.) Rada Gminy w   Radzanowie uchwala co następuje:  

§   1.   Określa się wzory informacji i   deklaracji podatkowych w   podatku od nieruchomości, w   podatku rolnym i   podatku leśnym: 1. DN-1 - deklaracja na podatek od nieruchomości stanowiąca załącznik nr 1   2. IN-1 - informacja w   sprawie podatku od nieruchomości stanowiąca załącznik nr 2   3. DR-1 - deklaracja na podatek rolny stanowiąca załącznik nr 3   4. IR-1 - informacja w   sprawie podatku rolnego stanowiąca załącznik nr 4   5. DL-1 -deklaracja na podatek leśny stanowiąca załącznik nr 5   6. IL-1 - informacja w   sprawie podatku leśnego stanowiąca załącznik nr 6  

§   2.   Traci moc uchwała Nr II/19/2002 Rady Gminy w   Radzanowie z   dnia 12 grudnia 2002 roku w   sprawie ustalenia wzoru formularzy podatkowych oraz wykazów gruntów i   nieruchomości wraz ze zmianami dokonywanymi uchwałami Rady Gminy Radzanów: Nr VII/61/2004 z   dnia 30 listopada 2004r., Nr XII/58/11 z   dnia 28 listopada 2011r., Nr XI/62/2012 z   dnia 28 grudnia 2012 roku w   sprawie zmiany wzoru formularzy podatku od nieruchomości.  

§   3.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Radzanów.  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.  

 

 

Przewodniczący Rady Gminy w   Radzanowie  


Jan   Gajda

 


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr I/1/2013
Rady Gminy Radzanów
z dnia 16 stycznia 2013 r.
Zalacznik1.doc

zał 1  

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr I/1/2013
Rady Gminy Radzanów
z dnia 16 stycznia 2013 r.
Zalacznik2.doc

zał 2  

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr I/1/2013
Rady Gminy Radzanów
z dnia 16 stycznia 2013 r.
Zalacznik3.doc

zał 3  

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr I/1/2013
Rady Gminy Radzanów
z dnia 16 stycznia 2013 r.
Zalacznik4.doc

zał 4  

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr I/1/2013
Rady Gminy Radzanów
z dnia 16 stycznia 2013 r.
Zalacznik5.doc

zał 5  

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr I/1/2013
Rady Gminy Radzanów
z dnia 16 stycznia 2013 r.
Zalacznik6.doc

zał 6  

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-01-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe