Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2013 poz. 1178

Uchwała nr I/2/2013 Rady Gminy Radzanów

z dnia 16 stycznia 2013r.

w sprawie podziału Gminy Radzanów na obwody głosowania, ustalenia ich numerów,granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15 ustawy z   dnia 8   marca 1990r. o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 12 § 2, § 11 i   § 12 ustawy z   dnia 5   stycznia 2011r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 ze zm.) oraz art. 14 ustawy z   dnia 5   stycznia 2011r. Przepisy wprowadzające ustawę – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 113 ze zm.) Rada Gminy działając na wniosek Wójta Gminy Radzanów uchwala co następuje:  

§   1.   Dokonuje się podziału Gminy Radzanów na obwody głosowania i   ustala ich numery, granice oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych zgodnie z   brzmieniem załącznika nr 1   do niniejszej uchwały.  

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Radzanów.  

§   3.   Uchwała podlega przekazaniu Wojewodzie Mazowieckiemu i   Komisarzowi Wyborczemu w   Radomiu.  

§   4.   Na niniejszą uchwałę wyborcom w   liczbie co najmniej 15, przysługuje prawo wniesienia skargi do Komisarza Wyborczego w   Radomiu w   terminie 5   dni od daty podania uchwały do publicznej wiadomości.  

§   5.   Uchwała podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego , w   Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicach ogłoszeń w   Urzędzie Gminy Radzanów.  

§   6.   Uchwała wchodzi w   życie z   dniem podjęcia i   ma zastosowanie do kadencji następujących po kadencji w   czasie której weszła w   życie.  

 

 

Przewodniczący Rady Gminy w   Radzanowie  


Jan   Gajda

 


Załącznik do Uchwały Nr I/2/2013
Rady Gminy Radzanów
z dnia 16 stycznia 2013 r.
Zalacznik1.docx

zał nr 1   do I.2.2013  

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-01-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe