Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2013 poz. 1184

Uchwała nr XXI/168/12 Rady Miejskiej w Myszyńcu

z dnia 28 grudnia 2012r.

w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 6   ust. 2   ustawy z   dnia 13 września 1996 r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (Dz. U. z   2012 r., poz. 391 z   późn. zm.) i   art. 9   ustawy z   dnia 5   lipca 2001 r. o   cenach (Dz. U. Nr 97, poz. 1050 z   późn. zm.), Rada Miejska w   Myszyńcu uchwala, co następuje:  

§   1.  

Określa się górną stawkę opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Myszyniec, którzy pozbywają się z   terenu nieruchomości nieczystości ciekłych, za usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych i   transportu nieczystości ciekłych w   wysokości 60,00 zł za 1   m 3 .  

§   2.  

Traci moc Uchwała Nr XX/159/12 Rady Miejskiej w   Myszyńcu z   dnia 29 listopada 2012 r. w   sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli, którzy pozbywają się z   terenu nieruchomości nieczystości ciekłych oraz właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy Myszyniec.  

§   3.  

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Myszyńca.  

§   4.  

Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej  


Sławomir   Świtaj

 

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-01-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe