Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2013 poz. 1327

Uchwała nr 153/XXIII/12 Rady Miejskiej w Szydłowcu

z dnia 18 grudnia 2012r.

w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 6 ust. 2, ust. 4 i ust.4a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2012.391) oraz art. 2 ust 1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 ze zm.) Rada Miejska w Szydłowcu uchwala, co następuje:

§ 1.

Uchwala się górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, najemców lub właścicieli lokali położonych na terenie gminy Szydłowiec za odbieranie odpadów komunalnych i opróżnianie zbiorników bezodpływowych.

§ 2.

1. Ustala się następującą górną stawkę opłaty za odbiór odpadów komunalnych:

1) 580 zł za 1 Mg odpadów komunalnych zmieszanych:

a) za worek o pojemności                             0,12 m3lub 120 l               - 20,00 zł brutto

b) za kosz o pojemności                             0,11 m3lub 110 l.               - 20,00 zł brutto

c) za kosz o pojemności                             0,24 m3lub 240 l.               - 40,00 zł brutto

d) za kosz o pojemności                             1,10 m3lub 1100 l.               - 200,00 zł brutto

e) za                                                         1 m3lub 1000 l.               - 180,00 zł brutto

2) 108 zł za 1 Mg odpadów komunalnych wysegregowanych

a) za worek o pojemności                             0,12 m3lub 120 l.               - 6,50 zł brutto

b) za kosz o pojemności                             0,11 m3lub 110 l.               - 6,00 zł brutto

c) za kosz o pojemności                             0,24 m3lub 240 l.               - 13,00 zł brutto

d) za kosz o pojemności                             1,10 m3lub 1100 l.               - 59,00 zł brutto

e) za                                                         1 m3lub 1000 l.               - 54,00 zł brutto

2. Ustala się następującą górną stawkę opłat za odbiór i transport nieczystości ciekłych za 1 m3- 20,00 brutto

§ 3.

1. Ustala się górną stawkę opłat ponoszonych przez właścicieli lub zarządców za 1 Mg odpadów komunalnych uprzątniętych zastępczo (przy pomocy ciągnika z przyczepą i koparko-ładowarki) z nieruchomości przez Gminę Szydłowiec w wysokości:

1) 800 zł Mg.

§ 4.

Traci moc uchwała Nr 27/IV/11 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szydłowca.

§ 6.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej


Leszek Jakubowski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-02-04
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe