Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2013 poz. 1334

Uchwała nr XXVIII/301/2012 Rady Gminy Nadarzyn

z dnia 27 grudnia 2012r.

w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Strzeniówka

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 13 ustawy z   dnia 8   marca 1990r o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001r Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 4   ust. 1   i art. 13 pkt 2   ustawy z   dnia 20 lipca 2000r o   ogłaszaniu aktów normatywnych i   niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z   2011r Nr 197 poz. 1172) Rada Gminy Nadarzyn uchwala co następuje:  

§   1.   Nadać drodze gminnej, położonej na terenie wsi Strzeniówka, oznaczonej numerem ewidencyjnym 583/7 na odcinku od granicy gminy Brwinów do działki ewid. nr 583/1 nazwę ul. Ptasia.  

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nadarzyn.  

§   3.   Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz opublikowaniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w   Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.  

 

 

Przewodnicząca Rady Gminy Nadarzyn  


Danuta   Wacławiak

 

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-02-04
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe