| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIII/112/2012 Rady Gminy Przesmyki

z dnia 28 grudnia 2012r.

w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczaniu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 6l ustawy z 13 września 1996 r. czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2012 r., poz. 391) oraz art. 40 ust.1 ustawy z 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r., Nr 142. poz. 1591 z późn.zm.[1]) )     uchwala się, co następuje:

§ 1. Właściciele nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Przesmyki, zobowiązani są
do wnoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminach:

1) do dnia 15 marca za pierwszy kwartał,

2) do dnia 15 maja  za drugi kwartał,

3) do dnia 15 września  za trzeci kwartał,

4) do dnia 15 listopada  za czwarty kwartał.

§ 2. Opłatę uiszcza się począwszy od trzeciego kwartału 2013 r. przelewem na rachunek bankowy Gminy Przesmyki lub w kasie Urzędu Gminy.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przesmyki.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

Przewodniczący Rady Gminy


Zenon Lipiński


[1]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz.1458, z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241, z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675, z 2011 r. Nr 21 poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 149 poz. 887, Nr 217 poz. 1281, Dz. U. z 2012 r. Nr 96, poz.567

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Rogowska

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »