Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2013 poz. 1434

Uchwała nr XXIV/129/2012 Rady Gminy Borowie

z dnia 28 grudnia 2012r.

w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 15, art. 40 ust. 1   i art. 41 ust. 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym ( tekst jedn. z   2001r.Dz. U. Nr 142, poz. 1591, z   ) oraz art. 61 ustawy z   dnia 13 września 1996 r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (Dz. U. z   2012 r. poz. 391) Rada Gminy Borowie uchwala, co następuje:  

§ 1.  

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi zebranymi na terenie nieruchomości uiszcza się raz na kwartał w   terminach określonych w   § 2.  

§ 2.  

1.   Ustala się następujące terminy uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:  

1)   za I   kwartał - do dnia 15 marca  

2)   za II kwartał - do dnia 15 maja  

3)   za III kwartał - do dnia 15 września  

4)   za IV kwartał - do dnia 15 listopada danego roku kalendarzowego.  

2.   Termin wniesienia pierwszej opłaty, o   którym mowa w   ust. 1   upływa w   dniu 15 września 2013 r. i   obejmuje okres od 1   lipca 2013 roku do 30 września 2013 roku.  

§ 3.  

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się gotówką w   kasie Urzędu Gminy Borowie lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy Borowie.  

§ 4.  

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Borowie.  

§ 5.  

Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z   mocą obowiązującą od dnia 1   lipca 2013 roku.  

 

 

Przewodnicząca Rady Gminy  


Alicja   Szaniawska

 

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-02-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe