Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2013 poz. 1435

Uchwała nr XXIV/131/2012 Rady Gminy Borowie

z dnia 28 grudnia 2012r.

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości z terenu gminy Borowie

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 15, art. 40 ust. 1   i art. 41 ust. 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym ( tekst. jedn. z   2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591, z   póź. zm) oraz art. 6n ustawy z   dnia 13 września 1996 r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (Dz. U. z   2012 r. poz. 391) Rada Gminy Borowie uchwala, co następuje:  

§ 1.  

Określa się wzór deklaracji o   wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.  

§ 2.  

Właściciele nieruchomości obowiązani są złożyć pierwszą deklaracje, o   której mowa w   §1, w   Urzędzie Gminy w   Borowiu w   terminie do dnia 15 marca 2013 roku.  

§ 3.  

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Borowie.  

§ 4.  

Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.  

 

 

Przewodnicząca Rady Gminy  


Alicja   Szaniawska

 


Załącznik do Uchwały Nr XXIV/131/2012
Rady Gminy Borowie
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Deklaracja o   wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-02-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe