Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2013 poz. 1476

Uchwała nr XXXV/229/2012 Rady Miejskiej w Zwoleniu

z dnia 28 grudnia 2012r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zwoleń

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 230, ust.6 i 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm. ) Rada Miejska w Zwoleniu uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Zwoleń na lata 2013-2022stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Określa się wykaz przedsięwzięć wieloletnich na lata 2013-2016 stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Upoważnia się Burmistrza Zwolenia do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

4. Upoważnia się Burmistrza Zwolenia do zaciągania zobowiązań w danym roku budżetowym z tytułu umów których realizacja w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają ponad rok budżetowy do łącznej kwoty 2.000.000zł.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Zwolenia .

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XXI/130/2011 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 16 grudnia 2011r.w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zwoleń z późniejszymi zmianami.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku i podlega publikacjiw Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego, Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Zwoleniu.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Józef Dubil


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/229/2012
Rady Miejskiej w Zwoleniu
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik1.xls

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXV/229/2012
Rady Miejskiej w Zwoleniu
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik2.xls

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXV/229/2012
Rady Miejskiej w Zwoleniu
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik3.doc

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-02-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe