Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2013 poz. 1478

Uchwała nr XXXV/232/2012 Rady Miejskiej w Zwoleniu

z dnia 28 grudnia 2012r.

w sprawie podziału Gminy Zwoleń na obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 12 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) oraz art. 14 i 15a ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Przepisy wprowadzające ustawę – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 113 z późn. zm.) Rada Miejska w Zwoleniu uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się podziału Gminy Zwoleń na obwody głosowania i ustala się ich numery, granice i siedziby obwodowych komisji wyborczych zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2. Na powyższą uchwałę wyborcom w liczbie co najmniej 15, przysługuje prawo wniesienia skargi do Komisarza Wyborczego w Radomiu w terminie 5 dni od daty podania uchwały do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 3. Uchwałę przekazuje się Wojewodzie Mazowieckiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Radomiu.

§ 4. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Zwolenia.

§ 5. Traci moc uchwała Zarządu Gminy i Miasta Zwoleń Nr 13/98 z dnia 3 września 1998r. w sprawie podziału Gminy i Miasta Zwoleń na obwody głosowania, zmieniona uchwałami Rady Miejskiej w Zwoleniu: Nr XII/83/2003 z dnia 27. 10. 2003r., Nr XXVII/193/2005 z dnia 15.03.2005r., Nr XLIV/300/2006 z dnia 11.07.2006r., Nr XI/69/2007 z dnia 11.09.2007r. Nr LI/405/2010 z dnia 16.04.2010r., Nr XV/97/ 2011 z dnia 8 sierpnia 2011r.

§ 6. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Józef Dubil


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/232/2012
Rady Miejskiej w Zwoleniu
z dnia 28 grudnia 2012 r.

Podział Gminy Zwoleń na obwody głosowania

Nr obwodu

Granice obwodu

Siedziba obwodowej komisji

1.

Miasto Zwoleń – ulice:
11 Listopada, Batalionów Chłopskich, Boczna, Bohaterów Walki z Faszyzmem, Generała Sikorskiego, Kopciucha, Kopernika Kwiatowa, Pionkowska, Północna, Sienkiewicza, Świerkowa, Witosa, Wojska Polskiego – od numeru 57 do 180, Żytnia.
Sołectwa:
Jedlanka, Podzagajnik.

Zespół Szkół Rolniczo-Technicznych w Zwoleniu
ul. Wojska Polskiego 78

2.

Miasto Zwoleń - ulice:
550 Lecia, Armii Krajowej, Bulwar Targowy ,Brzozowa, Cielątki, Czachowskiego, Dobra, Generała Andersa, Gotardowa, Graniczna, Kościuszki, Krótka, Ludowa, Majora Hubala, Malinowa, Mała, Mickiewicza, Miła, Moniuszki, Pogodna, Prosta, Radosna, Reja, Szkolna, Świętej Anny, Targowa, Torfowa, Wesoła, Wężyka, Żeromskiego.
Sołectwa:
Mostki, Osiny.

Publiczna Szkoła Podstawowa
w Zwoleniu
ul. Ludowa 35

3.

Miasto Zwoleń – ulice:
3 Maja, Aleja Jana Pawła II, Aleja Pokoju, Bożenczyzna, Cmentarna, Curie-Skłodowskiej, Długa, Dojazdowa, Kilińskiego, Kochanowskiego, Konopnickiej, Krańcowa, Krakowska, Leśna, Niecała, Partyzantów, Plac Kochanowskiego, Podłęczna, Południowa Puławska, Słoneczna, Świętego Jana, Traugutta, Wiślana, Władysława Jagiełły, Wolska.

Urząd Miejski
w Zwoleniu
Plac Kochanowskiego 1

4.

Miasto Zwoleń – ulice:
Bogusza, Bulwar Spacerowy, Bulwar Sportowy, Chopina, Doktora Perzyny, Kardynała Wyszyńskiego, Kościelna, Księdza Packa, Lubelska, Parkowa, Piaskowa, Różana, Słowackiego, Sportowa, Staropuławska, Wojska Polskiego – od numeru 2 do 56a.
Sołectwo:
AtalinPubliczne Gimnazjum
w Zwoleniu ul. Kościelna 7 -wejście od ul. Księdza Packa 8

5.

Sołectwa:
Ługi, Mieczysławów.

Remiza OSP
w Mieczysławowie 1

6.

Sołectwa:
Koszary, Linów, Męciszów, Niwki.

Obiekt po sali gimnastycznej
w Linowie 54

7.

Sołectwa:
Józefów, Paciorkowa Wola Nowa, Paciorkowa Wola Stara.

Publiczna Szkoła Podstawowa
w Paciorkowej Woli Nowej 64

8.

Sołectwo:
Sycyna

Publiczna Szkołą Podstawowa
w Sycynie – Kolonii 125

9.

Sołectwa:
Barycz, Jasieniec - Kolonia, Jasieniec Solecki.

Obiekt po byłej szkole podstawowej w Jasieńcu – Kolonii 172.

10.

Sołectwa:
Helenówka, Strykowice Górne.

Świetlica Profilaktyczno – Wychowawcza
w Strykowicach Górnych 144

11.

Sołectwa:
Zielonka Nowa, Zielonka Stara.

Remiza OSP
w Zielonce Nowej 96

12.

Sołectwa:
Karolin, Sydół, Wólka Szelężna,

Publiczne Gimnazjum
w Sydole 64

13.

Sołectwa:
Filipinów, Strykowice Błotne, Strykowice Podleśne.

Świetlica Profilaktyczno – Wychowawcza
w Strykowicach Błotnych 42

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-02-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe