Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2013 poz. 1483

Uchwała nr XX/203/2012 Rady Powiatu Węgrowskiego

z dnia 28 grudnia 2012r.

w sprawie zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Węgrowie

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 42 ust. 4   ustawy z   dnia 15 kwietnia 2011 r. o   działalności leczniczej (Dz. U. z   2011 r. Nr 112, poz. 654 z   późn. zm.) i   art. 12 pkt 11 ustawy z   dnia 5   czerwca 1998 roku o   samorządzie powiatowym (Dz. U. z   2001 roku, Nr 142, poz. 1592, z   późn. zm.) Rada Powiatu Węgrowskiego uchwala, co następuje  

§   1.   W Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w   Węgrowie dokonuje się następujących zmian: W   rozdziale III Struktura organizacyjna Przedsiębiorstwa Podmiotu Leczniczego w   § 8   ust. 1   pkt.1) lit. f otrzymuje brzmienie:  

f) Oddział Anestezjologii i   Intensywnej Terapii – 4   łóżka w   tym 4   intensywnej opieki medycznej,  

w ust. 2   pkt.1) dodaje się następujące oznaczenie dwuliterowe:  

zo) Gabinet diagnostyczno – zabiegowy – poradnie specjalistyczne,  

zp) Gabinet diagnostyczno – zabiegowy Poradnia Okulistyczna, zr) Gabinet diagnostyczno – zabiegowy poradnie specjalistyczne,  

zs) Gabinet diagnostyczno – zabiegowy Poradnia Ginekologiczno –Położnicza.  

w pkt. 2   dodaje się następującą literę:  

z) Gabinet diagnostyczno – zabiegowy - poradnie specjalistyczne.  

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.  

§   3.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.  

 

 

Przewodnicząca Rady Powiatu  


Anna   Brodacka-Bartoszuk

 

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-02-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe