Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2013 poz. 1762

Uchwała nr XXV/129/2012 Rady Gminy w Platerowie

z dnia 28 grudnia 2012r.

w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 6k ust.1 pkt.1 ustawy z   dnia 13 września 1996 r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (Dz.U. z   2012 poz. 391 z   późn. zm.) oraz art. 40 ust.1 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.) – Rada Gminy Platerów   uchwala, co następuje:  

§   1.   1.   Dokonuje się wyboru metody ustalania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zgodnie z   art. 6j ust. 1   pkt. 2   ustawy z   dnia 13 września 1996 r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach w   przypadku odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.  

2.   Opłata miesięczna za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Platerów powstającymi na nieruchomościach zamieszkałych stanowi iloczyn liczby gospodarstw domowych oraz stawki określonej w   § 2.  

§   2.   1.   Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - w   wysokości 24 zł od jednego gospodarstwa domowego.  

2.   Ustala się niższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady komunalne są zbierane i   odbierane w   sposób selektywny – w   wysokości 12 zł od jednego gospodarstwa domowego  

§   3.                 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Platerów  

§   4.                 Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i   obowiązuje od dnia 1   lipca 2013r.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy w   Platerowie  


Dariusz   Kazun

 

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-02-12
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe