Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2013 poz. 1763

Uchwała nr XXV/130/2012 Rady Gminy w Platerowie

z dnia 28 grudnia 2012r.

w sprawiew wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 6n ust. 1   ustawy z   dnia 13 września 1996 r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (Dz.U. z   2012 poz. 391 z   późn. zm.) oraz art. 40 ust. 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (Dz.U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591, z   późn. zm.), Rada Gminy Platerów   uchwala, co następuje:  

§   1.                 Określa się wzór deklaracji o   wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałej jak w   załączniku nr 1   do niniejszej uchwały.  

§   2.                 Właściciele nieruchomości zamieszkałych w   dniu wejścia w   życie niniejszej uchwały, zobowiązani są złożyć do Wójta Gminy Platerów pierwszą deklarację, o   której mowa w   § 1   w terminie do dnia 30 czerwca 2013 roku:  

1.   pisemnie – w   Urzędzie Gminy Platerów, pokój nr 15, lub  

2.   elektroniczną skrzynką podawczą zamieszczoną w   Biuletynie Informacji Publicznej   www.platerow.e-bip.pl   .  

§   3.                 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Platerów.  

§   4.                 Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy w   Platerowie  


Dariusz   Kazun

 


Załącznik do Uchwały Nr XXV/130/2012
Rady Gminy w Platerowie
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik1.doc

Załącznik Nr 1   do uchwały Nr XXV/130/2012 Rady Gminy Platerów z   dnia 28 grudnia 2012r.  

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-02-12
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe