Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2013 poz. 1764

Uchwała nr XXV/131/2012 Rady Gminy w Platerowie

z dnia 28 grudnia 2012r.

w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 6l ustawy z   dnia 13 września 1996r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (Dz.U. z   2012 poz. 391z późn. zm.) oraz art. 40 ust. 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (Dz.U. z   2001r. Nr 142, poz. 1591, z   późn. zm.), Rada Gminy Platerów   uchwala, co następuje:  

§   1.                 Ustala się następujący termin, częstotliwość i   tryb uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi :  

1.   Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się za miesiąc kalendarzowy, do 15 dnia każdego miesiąca, z   zastrzeżeniem ust. 3.  

2.   Opłatę wnosi się na rachunek bankowy Urzędu Gminy w   Platerowie Nr 09 8044 0004 0000 0260 2000 0010 lub gotówką w   kasie Urzędu Gminy Platerów.  

3.   Pierwszą opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, obejmującą okres od dnia 01 do 30 lipca 2013 roku, uiszcza się w   terminie do 15 lipca 2013 roku.  

§   2.                 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Platerów  

§   3.                 Uchwała podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i   obowiązuje od dnia 1   lipca 2013 roku.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy w   Platerowie  


Dariusz   Kazun

 

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-02-12
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe