Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2013 poz. 1915

Uchwała nr XXVI/148/2012 Rady Gminy Gózd

z dnia 28 grudnia 2012r.

w sprawiewyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty

Tekst pierwotny

              Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art.40 ust. 1, art. 41. ust.1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 6k ust.1 pkt 1 i ust.3  ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (.t j Dz. U. z 2012r. poz. 391), Rada Gminy w Goździe uchwala, co następuje:

§ 1. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Gózd powstającymi na zamieszkałych nieruchomościach stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty określonej w § 2.

§ 2. 1. Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny wynosi 5,00 zł . miesięcznie.

2. Stawka  opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zbieranymi i odbieranymi w sposób nieselektywny / odpady zmieszane/ wynosi 8,00 zł. miesięcznie.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gózd.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z mocą obowiązującą od 1 lipca 2013 r.

Przewodniczący Rady Gminy Gózd


Waldemar Żaczek

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-02-14
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe