Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2013 poz. 1916

Uchwała nr XXVI/150/2012 Rady Gminy Gózd

z dnia 28 grudnia 2012r.

w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art. 6l ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t j Dz. U. z 2012 r. poz. 391.), Rada Gminy w Goździe  uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi zebranymi na terenie nieruchomości, zwaną dalej „opłatą”, uiszcza się raz na kwartał, w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca kończącego kwartał  za dany kwartał.

2. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczana jest w kasie Urzędu Gminy w Goździe, przekazem pocztowym lub przelewem na rachunek bankowy  gminy Gózd.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gózd.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z mocą obowiązującą od 1 lipca 2013 r.

Przewodniczący Rady Gminy Gózd


Waldemar Żaczek

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-02-14
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe