Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2013 poz. 1922

Uchwała nr XXIII/184/2012 Rady Gminy Baranowo

z dnia 30 listopada 2012r.

w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Baranowo

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust.1 i   art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.) oraz art. 6   l ustawy z   dnia 13 września 1996 r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (Dz. U. z   2005 r. Nr 236, poz. 2008, z   późn. zm.), Rada Gminy Baranowo uchwala, co następuje:  

§   1.   Ustala się następujące terminy, częstotliwość i   tryb uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:  

1)   pierwszą opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi obejmującą okres od dnia 1   lipca 2013 r. do 30 września 2013 r. uiszcza się w   terminie do 30 września 2013 r.,  

2)   kolejne opłaty będą wnoszone kwartalnie (za trzy miesiące) bez wezwania w   terminach:  

a)   za I   kwartał do 31 marca danego roku,  

b)   za II kwartał do 30 czerwca danego roku,  

c)   za III kwartał do 30 września danego roku,  

d)   za IV kwartał do 31 grudnia danego roku.  

§   2.   1.   Opłatę uiszcza się gotówką w   kasie Urzędu Gminy w   Baranowie lub przelewem na rachunek bankowy .  

2.   Numer rachunku bankowego zostanie podany do publicznej wiadomości w   sposób zwyczajowo przyjęty.  

§   3.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Baranowo .  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.  

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Jerzy   Symołon

 

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-02-14
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe