| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIII/184/2012 Rady Gminy Baranowo

z dnia 30 listopada 2012r.

w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Baranowo

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust.1 i   art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.) oraz art. 6   l ustawy z   dnia 13 września 1996 r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (Dz. U. z   2005 r. Nr 236, poz. 2008, z   późn. zm.), Rada Gminy Baranowo uchwala, co następuje:  

§   1.   Ustala się następujące terminy, częstotliwość i   tryb uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:  

1)   pierwszą opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi obejmującą okres od dnia 1   lipca 2013 r. do 30 września 2013 r. uiszcza się w   terminie do 30 września 2013 r.,  

2)   kolejne opłaty będą wnoszone kwartalnie (za trzy miesiące) bez wezwania w   terminach:  

a)   za I   kwartał do 31 marca danego roku,  

b)   za II kwartał do 30 czerwca danego roku,  

c)   za III kwartał do 30 września danego roku,  

d)   za IV kwartał do 31 grudnia danego roku.  

§   2.   1.   Opłatę uiszcza się gotówką w   kasie Urzędu Gminy w   Baranowie lub przelewem na rachunek bankowy .  

2.   Numer rachunku bankowego zostanie podany do publicznej wiadomości w   sposób zwyczajowo przyjęty.  

§   3.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Baranowo .  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.  

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Jerzy   Symołon

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

RT Tax Poland

Założona w 2000 roku firma jest obecnie jednym ze światowych liderów. Oferuje usługi zwrotu podatku dla osób, które pracowały za granicą. RT Tax posiada około 400 przedstawicielstw w 40 krajach na całym świecie.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »