| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVIII/301/12 Rady Miejskiej w Sochaczewie

z dnia 21 grudnia 2012r.

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust.1, art. 41 ust.1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art. 6m i 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu porządku i czystości w gminach (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 391) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.

2. Wzór deklaracji stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Deklarację, o której mowa w § 1, właściciele nieruchomości są zobowiązani złożyćBurmistrzowi Miasta Sochaczew.

2. Właściciele nieruchomości są zobowiązani do złożenia deklaracji w terminie:

1. do dnia 31 marca 2013 roku - dla pierwszej deklaracji,

2. 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca,

3. 14 dni od daty nastąpienia zmiany danych adresowych, personalnych lub zmiany ilości mieszkańców zamieszkujących nieruchomość, określonych w deklaracji,o której mowa w § 1, będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

4. 14 dni od daty wejścia w życie uchwały w sprawie zmiany wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, związanej w szczególności ze zmianą ilości odpadów komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości lub zmianą rzeczywistych kosztów poniesionych przez gminę za gospodarowanie odebranych odpadów.

§ 3. Określa się wykaz dokumentów potwierdzających dane zawarte w deklaracjio wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

1) zaświadczenie z WKU lub jednostki wojskowej,

2) zaświadczenie ze szkół, uczelni, internatów, instytucji potwierdzających czasowe w nich zamieszkiwanie osób zainteresowanych lub inne dokumenty potwierdzające czasowe zamieszkanie poza miejscem zameldowania.

3) Oświadczenie właściciela nieruchomości w sprawie zgłoszenia wyjazdu za granicę na okres dłuższy niż trzy miesiące.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sochaczew.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej


Jolanta Gonta


Załącznik do Uchwały Nr XXVIII/301/12
Rady Miejskiej w Sochaczewie
z dnia 21 grudnia 2012 r.
Zalacznik1.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dremel

BIG ON DETAIL

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »