| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXI/132/2013 Rady Gminy Kołbiel

z dnia 12 lutego 2013r.

w sprawie: zmian w uchwale Nr XVIII/114/2012 Rady Gminy Kołbiel w sprawie: podziału Gminy Kołbiel na stałe obwody głosowania i ustalenia ich numerów , granic oraz siedzib obwodowych Komisji wyborczych

Na podstawie art.18 ust.2pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001 r. Nr.142 , poz. 1591 ze zm.) oraz art. 12 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz.U.Nr.21,poz.112 ze zm.) w związku z art.13, 14 oraz art. 16 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę Kodeks wyborczy (Dz.U.Nr.21 ,poz.113 ze zm.) Rada Gminy Kołbiel uchwala co następuje :

§ 1. W uchwale Nr XVIII/114/2012 Rady Gminy Kołbiel z dnia z dnia 28 września 2012 r. w sprawie: podziału Gminy Kołbiel na stałe obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych Komisji Wyborczych, w § 1:

1. Dotychczasową treść oznacza się jako  ust. 1

2. dodaje się ust. 2 o następującej treści:

Podział o którym mowa w ust. 1 ma zastosowanie do kadencji organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego i kadencji wójtów (burmistrzów, prezydentów miast), następujących po kadencji, w trakcie której uchwała weszła w życie..

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kołbiel.

§ 3. Uchwała podlega przekazaniu Wojewodzie Mazowieckiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Warszawie.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicach ogłoszeń w sołectwach , Urzędu Gminy i BIP Gminy Kołbiel.

Przewodniczący Rady Gminy


Waldemar Kloch

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Agnieszka Kapała-Sokalska

Adwokat, właściciel Kancelarii Adwokackiej AKS

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »