| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXI/136/2013 Rady Gminy Kołbiel

z dnia 12 lutego 2013r.

w sprawie: stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od jednego mieszkańca

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pózn. zm.) oraz art. 6k ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu  czystości i porządku w gminach                 (t. j. Dz.U. z 2012 r. poz.391) Rada Gminy Kołbiel uchwala co następuje :

§ 1. 1. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny  od jednego mieszkańca na terenie gminy Kołbiel w wysokości 6 zł miesięcznie od jednego mieszkańca zamieszkującego na             terenie gminy Kołbiel.

2. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób nieselektywny  od jednego mieszkańca na terenie gminy             Kołbiel w wysokości  12 zł miesięcznie od jednego mieszkańca              zamieszkującego na  terenie gminy Kołbiel.

§ 2. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicach informacyjnych w sołectwach oraz na stronie internetowej.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Waldemar Kloch

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Piotr Zawadzki

Pasjonat motoryzacji, pracownik warsztatu mechanicznego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »