| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXI/137/2013 Rady Gminy Kołbiel

z dnia 12 lutego 2013r.

w sprawie: określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pózn. zm.) oraz art. 6i ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu  czystości i porządku w gminach                                            (t. j. Dz.U. z 2012 r. poz.391) Rada Gminy Kołbiel uchwala co następuje :

§ 1. 1. Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszona będzie przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych w terminie do 10 dnia każdego miesiąca, którego obowiązek ponoszenia opłaty dotyczy.

2. Termin wniesienia pierwszej opłaty, o której mowa w ust. 1 upływa w dniu 10 lipca 2013 roku.

§ 2. 1. Właściciele nieruchomości zamieszkałych będą uiszczać opłatę gotówką w kasie Urzędu Gminy w Kołbieli lub przelewem na rachunek bankowy albo w drodze inkasa.

2. Numer rachunku  bankowego zostanie podany do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty oraz umieszczony na stronie internetowej Gminy Kołbiel.

3. Wyznaczenie inkasentów oraz ustalenie wysokości wynagrodzenia za inkaso określa odrębna uchwała.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicach informacyjnych w sołectwach oraz na stronie internetowej.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2013 roku.

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Waldemar Kloch

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kamil Kopka

Wiceprezes ds. finansowania rolnictwa i budownictwa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »