| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXI/138/2013 Rady Gminy Kołbiel

z dnia 12 lutego 2013r.

w sprawie: określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pózn. zm.) oraz art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu  czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz.391) Rada Gminy Kołbiel uchwala co następuje :

§ 1. 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Właściciele nieruchomości zamieszkałych obowiązani są złożyć deklarację w Urzędzie Gminy Kołbiel w terminie:

1) do 30 kwietnia 2013 r. – dla pierwszej deklaracji;

2) 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca;

3) 14 dni od dnia nastąpienia zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości naliczanej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicach informacyjnych w sołectwach oraz na stronie internetowej.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej  ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy


WALDEMAR Kloch


Załącznik do Uchwały Nr XXI/138/2013
Rady Gminy Kołbiel
z dnia 12 lutego 2013 r.
Zalacznik1.doc

Deklaracja o wysokości opłaty za  gospodarowanie odpadami komunalnymi.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Mariusz Gierus

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »