Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2013 poz. 2550

Aneks nr 3/2013 Zarządu Powiatu Grójeckiego

z dnia 17 stycznia 2013r.

Do porozumienia zawartego w dniu 1 kwietnia 2011r pomiędzy Zarządem Powiatu Grójeckiego a Burmistrzem Miasta i Gminy Warka

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 5 ust. 2 z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. Nr.142 poz. 1592 z 2001 r. z późn. zm.) w związku z art. 89 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 października 1998 r. – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133 poz. 872 z późn. zm.) i art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późn. zm.) Zarząd Powiatu Grójeckiego oraz Burmistrz Gminy Warka wprowadzają do niniejszego porozumienia następujące zmiany:

§ 1. §2 ust. 1 porozumienia otrzymuje brzmienie: „wysokość środków finansowych na utrzymanie i inwestycje w ciągu dróg powiatowych w mieście Warka na rok 2013 wynosi 120.000zł. (słownie: sto dwadzieścia tysięcy złotych)”.

§ 2. Pozostałe warunki porozumienia pozostają bez zmian.

§ 3. Aneks niniejszy podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Grójcu i Urzędu Miejskiego w Warce .

§ 4. Aneks niniejszy podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 5. Aneks niniejszy wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą od dnia 1 stycznia 2013 r.

Wicestarosta


Janusz Różycki


Członek Zarządu


Jan Traczyk


Skarbnik Powiatu


Jadwiga Ostrowska

Burmistrz


Dariusz Gizka


Skarbnik


Teresa Bogumił

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-02-28
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe